Podatnik VAT ma prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki przemawiające za tym, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Deklaracja, w której podatnik wykazuje ten VAT do odliczenia powinna zostać dokonana wtedy, gdy już osoba ta jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Ważne jest, aby rejestracja została dokonana na dzień składania deklaracji VAT, w której podatnik fizycznie wykazuje ten podatek do odliczenia.

Do pobrania formularze:
1. VAT-R – Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
2. UPL-1 – Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej