Rolniku – Przejdź na VAT!

Szczerze zachęcamy wszystkich rolników do przechodzenia na zasady ogólne rozliczeń VAT. Zryczałtowany zwrot oferowany przez ustawę rolnikom ryczałtowym nie równoważy możliwości jakie daje rozliczanie VAT przez rolników zarejestrowanych na zasadach ogólnych. Z zebranych przez nas doświadczeń wynika, że w każdym średnim i większym gospodarstwie rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych jest korzystne finansowo dla właściciela.

Zalety statusu czynnego podatnika VAT

Decydując się na status czynnego podatnika VAT można uzyskać wymierne korzyści finansowe. Większość kosztów działalności rolniczej takich jak zakup paliwa do ciągnika, pasz dla zwierząt, środków ochrony roślin, nawozów czy zakup nowego sprzętu obciążone są wyższą stawką podatku VAT (8% i 23%) w porównaniu do podatku VAT ze sprzedaży produktów rolniczych (5%), dlatego w przypadku niezbyt wysokiego zysku praktycznie zawsze otrzymuje się zwrot podatku VAT – nawet nie inwestując. W przypadku każdej inwestycji przejście na podatek VAT winno być decydującym czynnikiem determinującym finansową opłacalność tego kroku.

Jeżeli więc rok w rolnictwie należy do udanych można przeprowadzać inwestycje (otrzymując zwrot podatku VAT z inwestycji), jeżeli zaś rok jest niekorzystny finansowo to występuje znaczna nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym, a więc w każdym przypadku co roku gospodarstwo otrzymywać może zwrot podatku VAT.

Przykład:• Sprzedaż w miesiącu produktów rolnych za kwotę 10.000 zł netto:

  • 10.000 zł (netto) + 800 zł (podatek VAT 8%) = 10.800 zł (brutto) • Zakupy w miesiącu za kwotę 10.000 zł netto:
  • 10.000 zł (netto) + 2.300 zł (podatek VAT 23%) = 12.300 zł (brutto) • Podatek VAT do odzyskania:
  • 2.300 – 800 = 1.500 zł

Przyjęliśmy unikatowy program odbioru dokumentów w gospodarstwie rolnika oraz maksymalne odciążenie w kontaktach z Urzędem Skarbowym w przypadku kontroli, prowadzenia czynności sprawdzających, składania korekt czy udzielania wyjaśnień. Rolą rolnika jest zbieranie faktur zakupu i wystawianie faktur sprzedaży.

Rolnicy, dla których prowadzimy rozliczenia podatku VAT nie wyobrażają sobie teraz działalności bez tej formy rozliczeń.

ZADZWOŃ! – doradzimy!