W rocznych zeznaniach podatkowych za rok 2013 można nadal skorzystać z bardzo popularnej ulgi internetowej – tylko tyle, że podlega ona w pewnym zakresie ograniczeniom. W poprzednich latach mógł z niech skorzystać każdy kto poniósł wydatki z tytułu użytkowania sieci internetowej.Obecnie krąg podatników nieuprawnionych został zawężony do podatników, którzy w latach poprzedzających rok 2013 nigdy z niej nie skorzystali. Osoby te będą mogły dokonać omawianego odliczenia w dwóch kolejnych latach podatkowych. Niemniej podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za poprzedni rok 2012 po raz pierwszy skorzystał z odliczenia, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.Niniejsza ulga dotyczy zarówno korzystania z sieci internetowej w miejscu zamieszkania, jak i za pośrednictwem np. laptopa, tabletu cz telefonu komórkowego – czyli urządzeń mobilnych oraz użytkujących go w kawiarenkach internetowych. Podatnik korzystający z ulgi w celu udokumentowania prawidłowości odliczeń musi posiadać dowód, z którego wynika, że uiścił opłatę za użytkowanie internetu np. przelew bankowy, przekaz pocztowy czy kasowy dowód wpłaty – bez konieczności posiadania faktury.Maksymalna wysokość tego odliczenia wynosi 760zł rocznie – od dochodu.