Podpis elektroniczny

 
1. Czym jest elektroniczny podpis kwalifikowany?

Podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Charakteryzuje się tym, że:

 • jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
 • jest sporządzany za pomocą (podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis) elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
 • jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna
2. Do czego mogę używać podpisu elektronicznego?

       E-podpis pozwala między innymi na: 

 • Kontakt oraz przesyłanie dokumentów do jednostek administracyjnych (ZUS, US, KRS, JST)
 • podpisywanie umów cywilno-prawnych zapisanych w formie elektronicznej  
 • składanie zleceń w aukcjach oraz przetargach internetowych
 • podpisywanie faktur elektronicznych  
 • uwierzytelnianie transakcji w Banku


  Najpopularniejsze zastosowania podpisu kwalifikowanego:

 Składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,  

 Kontakty drogą elektroniczną z ZUS(program Płatnik),  

 Podpisywanie JPK– jednolitego pliku kontrolnego, 

 Komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),  

 Udział w zamówieniach publicznych – podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),

 Elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS (portal-S24),  

 Udział w aukcjach i przetargach elektronicznych,  

 Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

3. Gdzie mogę nabyć podpis kwalifikowany?

Podpis można nabyć poprzez kontakt z naszym przedstawicielem w celu weryfikacji swojej tożsamości lub zamówić dojazd przedstawiciela EuroCert pod wskazany adres.

   4. Procedura nabycia podpisu kwalifikowanego.

   Podpis można nabyć poprzez kontakt z naszym przedstawicielem w celu weryfikacji swojej tożsamości lub zamówić dojazd przedstawiciela EuroCert pod wskazany adres.

   Podczas spotkania w punkcie, bądź z mobilnym przedstawicielem następuje:

   • weryfikacja tożsamości klienta,
   • podpisanie umowy subskrybenckiej,
   • wydanie kwalifikowanego podpisu.
   • zainstalowanie niezbędnego oprogramowania – przedstawiciel mobilny.

   Przed wizytą należy przygotować niezbędne dokumenty weryfikacyjne, zależne od danych jakie mają się znajdować na e-podpisie.

    

     5. Jak długo ważny jest mój e-podpis?

     Podpis kwalifikowany wydawany przez firmę EuroCert jest ważny 2 lata. Przed upływem daty wygaśnięcia certyfikatu należy go odnowić na kolejny okres.-podpisie.

     6. Jak mogę sprawdzić do kiedy ważny jest mój certyfikat?

     Należy wejść w Start>>uruchom>>wpisać ,,certmgr.msc”>>osobisty>>certyfikaty>>odnaleźć swój certyfikat i odczytać informacje nt. dat ważności certyfikatu. 

     7. W jakich krajach mogę się posługiwać swoim e-podpisem?

     We wszystkich krajach Unii Europejskiej.

     8. Jak odnowić mój e-podpis?

     E-podpis możemy odnowić zdalnie lub w Autoryzowanych Punktach Partnerskich. 

     Wybierz usługę i skontaktuj się z naszym Weryfikatorem

     Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze również służymy pomocą.

     tel. 724 226 293 e-mail: podpis@control-tax.pl 

     Kwalifikowany podpis elektroniczny

     Kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany na 1 rok/ 2 lata/ 3 lata umożliwiający m.in.:

     • składanie e-deklaracji podatkowych do US 
     • elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
     • podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
     • komunikacje w obrębie platformy ePUAP
     • podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
     • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
     • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.

     Odnowienia podpisu elektronicznego

     • odnowienia dla obecnych klientów EuroCert
     • odnowienia dla Klientów posiadajacych podpis od innego dostawcy

     Pieczęć elektroniczna

     jest to kwalifikowana usługa zaufania wydawana dla podmiotów posiadających osobowość prawną (np. firmy, instytucje, podmioty publiczne). Umożliwia ona pieczętowanie dowolnych dokumentów, plików przy użyciu jedynie danych firmowych. 

     Kwalifikowany znacznik czasu

     • rejestracja spółek kapitałowych
     • rejestracja spółek osobowych
     • rejestracja działalności gospodarczych
     • likwidacja/zamykanie firm
     • przekształcanie firm

     Certyfikaty PSD2

     jest to kwalifikowana usługa zaufania wydawana dla podmiotów posiadających osobowość prawną (np. firmy, instytucje, podmioty publiczne). Umożliwia ona pieczętowanie dowolnych dokumentów, plików przy użyciu jedynie danych firmowych. 

     Usługi niekwalifikowane

     • certyfikat zgodny z ZSMOPL

      certyfikat email

     • zestaw certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości

      

      

     Pozostałe

     • usługa weryfikacji parametrów podpisanego dokumentu
     • zdalna instalacja oprogramowania
     • szkolenia z użytkowania podpisu elektoniczinego/pieczęci/znacznika czasu

     ,,,,,

     Urządzenia

     • czytnik kart 
     • karty kryptograficzne
     • zestawy