Usługi BHP i PPOŻ

Usługi z zakresu BHP i PPOŻ są nieodzownym elementem prowadzonej firmy, zwłaszcza w momencie zatrudniania pracowników.

Każdy pracodawca – zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy – ma obowiązek przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przed dopuszczeniem go do pracy. Zarówno pracodawca jak i pracownicy muszą mieć świadomość zagrożeń, które mogą pojawić się podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Główne usług z zakresu BHP to:

 1. Szkolenie wstępne, zwane „instruktażem ogólnym” – przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających prace
 2. Szkolenie okresowe – szkolenie to odbywają:
  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • pracownicy administracyjno-biurowi (np. nauczyciele, pracownicy administracji publicznej) i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3.  Instrukcje BHP
 4. Dokumentacja powypadkowa
 5. Ocena ryzyka zawodowego
 6. Rejestr wypadków i chorób zawodowych
 7. Nadzór zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów BHP
 8. Przeglądy obiektów pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy
 9. Opieka służ BHP na obiektach/zakładach pracy

Główne Usługi PPOŻ to:

 • Audyt PPOŻ;
 • Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • Próbne ewakuacje, ćwiczenia z obsługi sprzętu PPOŻ;
 • Nadzór zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów PPOŻ;
 • Konserwacja i naprawa gaśnic i hydrantów;

BHP to także niezbędne procedury i dokumentacja ppoż. np.:

 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (tworzenie lub aktualizacja);
 • Plan ewakuacji z obiektów i terenów;
 • Plan rozmieszczenia sprzętu gaśniczego;
 • Projektowanie i wykonawstwo systemów gaszenia pożarów
 • Projektowanie i wykonawstwo systemów detekcji i sygnalizacji pożarów (IPS);
 • Projektowanie i wykonawstwo dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DOS)

W tym zakresie też otrzymasz wsparcie!

W ramach partnerskiej współpracy z profesjonalnym ośrodkiem szkoleniowym oferujemy szkolenia BHP online będące doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich pracodawców i pracowników.

Dzięki takiej formie, zainteresowani sami mogą dokonać wyboru odnośnie czasu i trybu przyswajania wiedzy. Wystarczy dostęp do Internetu. Wiedza jest przekazywana za pomocą najnowszych narzędzi i metod nauczania.