Szkolenie: Ryzyko podatkowe i karno-skarbowe, odpowiedzialność oraz sposoby zabezpieczenia biur rachunkowych i ich właścicieli.

250,00  brutto (w tym 23%VAT)

Szkolenie dedykowane jest właścicielom i osobom zarządzających w podmiotach świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
TYLKO U NAS TAKIE SZKOLENIE!
Kategoria:

Opis

Szkolenie nt.: Ryzyko podatkowe i karno-skarbowe, odpowiedzialność oraz sposoby zabezpieczenia biur rachunkowych i ich właścicieli.

27.11.2020 online, 9.00-13.00

Prowadzący:

Dr Małgorzata Rzeszutek – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla firm i jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, schematach podatkowych oraz dokumentacji cen transferowych.

AGENDA: 

  I Ryzyka w zakresie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 • Biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • Procedury bezpieczeństwa AML i rejestracja transakcji przez biuro rachunkowe;
 • Analiza ryzyka podmiotów, na rzecz których biuro świadczy usługi;
 • Przekazywanie informacji do GIIF.

II Ryzyka podatkowe

Nowe zasady rozliczeń przy prowadzeniu biura rachunkowego , stosowanie nowego JPK przy przesyłaniu danych klientów

 • Usługi księgowe a doradztwo podatkowe – rozróżnienie normatywne;
 • Kto odpowiada za właściwe zaklasyfikowanie towaru lub usługi
 • Fakturowanie usług księgowych w podatku VAT.
 • Jaka jest rola biura w zakresie przesyłania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego?
 • Nakładanie kary 500 + a odpowiedzialność biura rachunkowego

Ceny transferowe a obowiązki biura w kontekście zmian 

 • Rodzaje odpowiedzialności, którym podlega przedsiębiorca w sytuacji braku dokumentacji cen transferowych, sankcje podatkowe i karne skarbowe
 • Rola biura rachunkowego w tworzeniu dokumentacji podatkowej i wysłaniu informacji podatkowej TPR oraz oświadczenia
 • Charakterystyka powiązań osobowych, kapitałowych i rodzinnych między jednostkami w kontekście transakcji widocznych w księgach rachunkowych

Schematy podatkowe i procedury podatkowe

 • Kiedy biuro rachunkowe pełni funkcje promotora a kiedy wspomagającego w przypadku schematów podatkowych
 • Rola biura rachunkowego w tworzeniu procedury wewnętrznej klienta
 • Odpowiedzialność pracowników biura za brak zgłoszeń schematów podatkowych

III Ryzyka karnoskarbowe 

 • Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji w przypadku biur rachunkowych (uchylanie się od obowiązku podatkowego, zatajenie działalności gospodarczej, niedokonanie zgłoszeń rejestracyjnych)
 • Przedstawienie możliwych działań prewencyjnych, jakie biuro rachunkowe powinno podjąć aby uniknąć odpowiedzialności karnoskarbowej

Kroki:
1. Zamawiasz i płacisz
2. Otrzymujesz potwierdzenie zamówienia
3. Na żądanie otrzymujesz fakturę  -> dodaj nr NIP do: Uwagi do zamówienia)
4.Możesz wysłać pytania przed webinarem na email: szkolenia@control-tax.pl
5. Otrzymujesz przypomnienie o wydarzeniu
6. Otrzymujesz link do pokoju webinarowego (kamerka i głos dobrowolny)
6. Bonus/niespodzianka

Organizator: Kancelaria podatkowa Control TAX – zastrzega sobie prawo do odwołania/przełożenia wydarzenia. Organizator ma prawo zweryfikować status Klienta, bowiem w szkoleniu mogą wziąć udział tylko osoby będące właścicielami biura świadczącego usługi księgowe bądź osoby nimi zarządzającymi.