fbpx

Od 1 stycznia 2018 r. opłacanie składek do ZUS stało sie prostsze, szybsze i tańsze. Zmieniły się bowiem zasady wykonywania przelewów – zamiast na kilka rachunków, płatnik składek wykonuje jeden przelew na swój indywidualny rachunek składkowy. Informacje o numerach rachunków ZUS dostarcza do przedsiębiorców listami zwykłymi. W razie nieotrzymania można niniejszej informacji lub w celu jego weryfikacji można skorzystać z wyszukiwarki online udostępnionej przez ZUS: www.eskladka.pl

Na swój indywidualny rachunek płatnik opłaci składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. W jednym przelewie nie trzeba już podawać danych identyfikacyjnych, takich jak numer NIP, REGON czy PESEL, a także okresu i typu wypłaty.

Wpłatę na indywidualny rachunek bankowy wykonujemy jak zwykły przelew krajowy. Podajemy odbiorcę ZUS, w miejsce rachunku bankowego uzupełniamy nasz  indywidualny rachunek skladkowy nadany przez ZUS oraz tytuł płatności wg własnego uznania, np. ZUS 012018.

Stare zasady wykonywania przelewów ZUS są już nieaktualne. Wpłaty dokonane na starych zasadach będą realizowane zarówno przez banki jak i w punktach opłat.:

Po dokonaniu wpłaty zostanie ona od razu zaksięgowana na koncie. W jednym przelewie do ZUS nie będzie się też podawało informacji o tym, jakie składki opłaca przedsiębiorca i za jaki okres. Na podstawie składek za ostatni miesiąc podanych w deklaracji rozliczeniowej lub wpisanych przez ZUS w przypadku płatników zwolnionych z przekazywania deklaracji, wpłata zostanie rozdzielona na poszczególne ubezpieczenia i fundusze.

Dłużnik nie opłaci bieżących składek

Otwarcie indywidualnych rachunków składkowych przyniesie też inną ważną zmianę – w przypadku posiadania długów składkowych, dokonana wpłata najpierw pokryje zaległości wraz z odsetkami, a dopiero w następnej kolejności – składki bieżące. Oznacza to, iż dłużnik nie będzie mógł opłacić tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne (w tym ubezpieczenie chorobowe), by skorzystać ze świadczeń (np. zasiłku chorobowego). Po pokryciu zaległości, wpłata zostanie rozdzielona na wszystkie składki.

Dzięki tej zmianie zaległości płatników, a co za tym idzie także odsetki od zadłużenia, nie będą narastały. Pomoże to firmom szybciej uregulować zobowiązania.

Przedsiębiorca, który nie jest w stanie pokryć całości swojego zadłużenia, ale chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, może skorzystać z układu ratalnego. Jeśli tak zrobi, ZUS będzie rozliczał wpłaty zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Raty takie będzie się opłacać na indywidualny rachunek składkowy odrębnym przelewem w określonych przez ZUS terminach. Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy rata i składka bieżąca wpłacone zostaną przed terminami wyznaczonymi dla tych należności – w takim wypadku możliwe będzie dokonanie zapłaty jednym przelewem.

I to już wszystko. Teraz wystarczy już tylko wpisać sumę przelewu i dokonać płatności. Aktualne stawki ubezpieczeń znajdziesz m.in. na stronie internetowej ZUS-u.

Więcej wyjaśnień można uzyskać tu