NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!

Księgowość

 • pełna księgowość
 • książka przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencyjny/karta podatkowa
 • nadzór księgowy
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie Klienta

Dowiedz się więcej

Kadry i płace

Kadry i płace

 • prowadzenie teczek osobowych (tradycyjnie, on-line)
 • prowadzenie rozrachunków z ZUS
 • sporządzanie listy płac
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń
 • sporządzenie zaświadczeń dla pracwoników

Dowiedz się więcej

Consulting

 • poszukiwanie i dobór zewnętrznego źródła finansowania działalności firmy
 • wnioskowanie o dotacje
 • opracowanie biznesplanów
 • rozliczanie projektów unijnych
 • opracowanie wniosków kredytowych

Dowiedz się więcej

ekoAsysta

ekoAsysta

 • opłaty za korzystanie ze środowiska
 • opłaty produktowe
 • gospodarka odpadowa
 • karty przekazania odpadów
 • wnioski o wydanie zezwolenia na wytwarzanie/recykling/transport odpadów

Dowiedz się więcej

CHMURA

 • dostęp 24/7h z dowolnego miejsca
 • program do fakturowania
 • elektroniczna wymiana dokumentów
 • kontrola rozliczeń
 • automatyczne generowanie przelewów
 • aplikacja przystosowana do pracy na urządzeniach mobilnych

Dowiedz się więcej

Inne usługi

Inne usługi

 • optymalizacja podatkowa
 • pomoc w organizacji importu/eksportu
 • monitoring należności i zobowiązań
 • wnioski o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM),
 • rozliczenia roczne (PIT-y)

Dowiedz się więcej

Do góry