Komu przysługuje? Ulga ta przysługuje Tobie, jeżeli jesteś rodzicem, rodzicem zastępczym lub opiekunem dziecka. Jeżeli jesteś opiekunem prawnym, dziecko musi z Tobą mieszkać. Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci małoletnie (które nie są w związku małżeńskim), na dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną (bez względu na ich wiek oraz dochody) oraz na dzieci do 25. roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują oraz w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyższego niż 3089 zł (do tych dochodów nie wlicza się renty). Ulga przysługuje łącznie obojgu małżonkom. Jaki jest limit odliczenia? Kwota odliczenia zależy od liczby dzieci (spełniających warunki do objęcia ulgą) oraz dochodów rodziców. jedno dziecko: Ulga przysługuje, gdy łączny dochód rodziców nie przekracza 112 000 zł lub 56 000 zł – gdy rozliczamy się osobno. Dla osoby samotnie wychowującej dochód nie może przekroczyć 112 000 zł. Ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 rocznie. dwoje dzieci: Ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Kwota ulgi wynosi 92.67 zł miesięcznie na każde dziecko. troje dzieci: Ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie.(1112,04 zł rocznie) Na drugie dziecko – 92, 67 zł miesięcznie. Na trzecie dziecko – 139,01 zł miesięcznie. (1668, 12 zł rocznie) co najmniej czwórka dzieci: Ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie. Na drugie dziecko – 92, 67 zł miesięcznie. Na trzecie dziecko – 139,01 zł miesięcznie. Na każde następne – 185, 34 zł miesięcznie (2224,08 rocznie)