Rozpoczynając działalność gospodarczą być może wykorzystywać będziesz również składniki majątku zakupione wcześniej, nim zostałeś przedsiębiorcą. Szkoda, że nie wstrzymałeś się z zakupami do rozpoczęcia działalności, bo wówczas mógłbyś zaliczyć do kosztów wydatki jakie poniosłeś, a tak, przepadło… Niezaliczenie wydatków do kosztów to błąd. Zinwentaryzuj je i wydatki poniesione na ich nabycia lub wytworzenie zalicz do kosztów. Pamiętaj by prawidłowo wyznaczyć kwotę kosztów – w tym celu musisz dysponować dokumentami źródłowymi. Jeżeli jesteś również tzw. „vatowcem” możesz również odliczyć podatek VAT z posiadanych faktur. Warunek: muszą być one wystawione najwcześniej 2 m-ce przed miesiącem rozpoczęcia działalności. Mogą być nie wystawione „na twoją firmę” tylko na ciebie osobiście– oczywiście cały czas przyjmujemy, że wykonujesz działalność samodzielnie, a nie w ramach spółki.