Nieprzestrzeganie przepisów dot. Białej listy podatników a KUP  – brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności pow. 15.000,00 zł, dokonanych na rachunek nie wskazany w białej liście podatników.

Quick fixes – zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie:
1) Dostaw wewnątrzwspólnotowych – zmiana przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% i dokumentowania przemieszczenia towarów
2) Transakcji łańcuchowych – identyfikacja dostawy „ruchomej”
3) Wprowadzenia magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym, które zastąpią obecnie funkcjonujące magazyny konsygnacyjne.

Kasy fiskalne online I grupa – obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie:
1) Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów
2) Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – wierzyciele zyskują możliwość pomniejszania podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiekolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturę (rachunku).

Podatek u źródła – płatnicy dokonujący wypłat z tytułu należności m.in. z tytułu odsetek, dywidend czy tytułu licencji na rzecz zagranicznych kontrahentów w kwocie przekraczającej 2 000 000 zł, musza pobrać podatek u źródła z zastosowaniem stawki krajowej.

Zapłata za fakturę oznaczoną „mechanizm podzielonej płatności” z pominięciem tego mechanizmu a KUP – brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów za fakturę:
– na kwotę pow. 15.000 zł,
– dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w zał. Nr 15 do ustawy o „VAT”
– oznaczoną „mechanizm podzielonej płatności”
W przypadku niezastosowania spit payment.

Indywidualne rachunki podatników – każdy podatnik i płatnik posiada swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, który będzie służył do wpłat należności z tytułu PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych. Więcej na ten temat znajdziesz tu. Przedsiębiorco wygeneruj swój mikrorachunek z zastosowaniem nr NIP.

NIP na paragonie – podatnicy nie będą mogli wystawiać faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy.