fbpx

Związku z nadchodzącym końcem roku kalendarzowym przypominam o konieczności sporządzenia na dzień 31.12.2020 spisu z natury. Termin wyceny do 14 dni. 

Spisie podlegają towary i materiały handlowe, również roboty/budowy/produkty w toku.

Przypominam, iż „VATowcy” posługują się cenami netto, natomiast „NIEVATowcy” brutto.

Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według:
● cen zakupu lub
● nabycia albo
● według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia

Towar uszkodzony, zniszczony, przetrenowywany powinien zostać dodatkowo opisany w uwagach i wyceniony wg kosztu zakupu.

Przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej.

W przypadku posiadania towarów i materiałów zakupionych w ramach dofinansowania spis z natury powinien także je uwzględniać, należy podsumować cały spis i następnie podsumować wartość towarów z dofinansowania i odrębnie ze środków własnych

Przedsiębiorcy, który nie maja towaru handlowego przekazują tzw. Spis z natury „zerowy”. Każdy spis musi być opieczętowany i podpisany.

 

Pomocniczo jak zwykle udostępniamy wzory (zakładka różne), można posłużyć się też innymi, które do tej pory używaliście lub z systemów handlowych.

Spis z natury należy przekazać do księgowości w celu dokonania rocznego rozliczenia roku 2020, najlepiej wraz z dokumentacją za grudzień.