fbpx

Zaloguj się do Strefy Klienta

Wzory pism i formularzy

znajdziesz tu
wzory dokumentów i formularzy najczęściej  potrzebnych w trakcie prowadzenia firmy.

ABC przedsiębiorcy

sprawdź najważniejsze terminy podatkowe oraz zakres swoich obowiązków podatkowych oraz przykładowy wykaz dokumentów jakie winieneś przekazywać do nas.

Ważne linki

znajdziesz tu przydatne linki w trakcie prowadzenia firmy. Warto, abyś je znał i czasami używał.

Do 8-ego dnia każdego miesiąca przekazujemy KOMPLETNE dokumenty do Biura – jeżeli termin przypada w dzień wolny od pracy należy przekazać je w dniu poprzedzającym roboczym (zgodnie z umową).

Do 10-tego przedsiębiorca płaci za siebie ZUS-y (tylko w przypadku kiedy nie zatrudnia pracowników)

Do 15-tego płaci przedsiębiorca płaci za siebie i pracowników ZUS-y

Do 20-tego każdego miesiąca przedsiębiorca płaci podatek dochodowy do US

Do 25-tego każdego miesiąca przedsiębiorca płacić podatek VAT do US 

Dokumenty przychodowe
faktury/rachunki sprzedaży i zaliczkowe
raport fislany
ewidencja bezrachunkowa – gdy brak kasy fiskalnej
zestawienie omyłek/zwrotów
kapitalizacja odsetek od lokat firmowych/na rachunku bieżącym
dotacje – decyzje
dotacje – potwiedzenie przelewu
zwrot ubezpieczenia – powietdzenie przelewu/decyzja
odszkodownie – powietdzenie przelewu/decyzja
rozliczenie voucherów – na koniec termionu ważnosci
decyzja o umorzeniu
umowa sprzedaży środka trwałego wycofanego z działalności gospodarczej
Dokumenty kosztowe
faktury zakupu koszty bieżące
faktury zakupu towarów i materaiłów
umowy zakupu (kupna-sprzedaży)
potwierdzenia wywozu zagranice (UE -> CMR, list przewozowy itp.)
dokumenty celne (eksport poza UE ->SAD, IE599 itp.)
potwiedzenie zapłaty cła, VAT, akcyzy
opłaty i prowize bankowe – powtwiedzenia lub zestawienie z historii rachunku, wycag bankowy
kary umowne – powierdzenie wpłaty, kopia umowy/porouzmienia
potwierdzenia zapłaty ZUS
potwierdzenia zapłaty podatków
polisa
decyzja o wys. Podatku od nieruchmomości
decyzja o wys. Podatku od śr. Transportu
paragony za autostradę
paragony za parking
delegacja
opłaty pocztowe
noty księgowe/obciązeniowe
wyciag rachunku bankowego (obca waluta)
Listy płac
powierdzenie wypłat wynagrodzen
odsetki – powtierdzenie zapłaty
paragony do 450,00 zł z nr NIP
oświadczenie wprowadzenia majatku prywatnego do działalnosci (srodek trwały, wyposażęnie, towar, materiał)
spis z natury/remamennt
Pozostałe
umowa najmu lokalu
umowa leasingu
umowa rachunku bankowego
Dokumenty przychodowe
faktry/rachunki sprzedaży i zaliczkowe
raport fiskalny
ewidencja bezrachunkowa – gdy brak kasy fiskalnej
zestawienie omyłek/zwrotów
kapitalizacja odsetekd lokat firmowych/na rachunku bieżącym
dotacje – decyzje
dotacje – potwierdzenie przelewu
zwrot ubezpieczenia – powiedzenie przelewu/decyzja
odszkodowanie – powiedzenie przelewu/decyzja
rozliczenie voucherów – na koniec terminu ważności
decyzja o umorzeniu
umowa sprzedaży środka trwałego wycofanego z działalności gospodarczej
Dokumenty kosztowe
faktury zakupu koszty bieżące
faktury zakupu towarów i materaiłów
umowy zakupu (kupna-sprzedaży)
potwierdzenia wywozu zagranice (UE -> CMR, list przewozowy itp.)
dokumenty celne (eksport poza UE ->SAD, IE599 itp.)
potwierdzenie zapłaty cła, VAT, akcyzy
potwierdzenia zapłaty ZUS
potwierdzenia zapłaty podatków
paragony za autostradę
paragony za parking
wyciąg rachunku bankowego (obca waluta)
Listy płac
potwierdzenie wypłat wynagrodzeń
Pozostałe
umowa najmu lokalu
umowa leasingu
umowa rachunku bankowego
potwierdzenia zapłaty podatków
potwierdzenia zapłaty ZUS

 

 

 

 

 

Dokumenty przychodowe
faktury/rachunki sprzedaży i zaliczkowe
raport fiskalny
ewidencja bezrachunkowa – gdy brak kasy fiskalnej
zestawienie omyłek/zwrotów
kapitalizacja odsetek od lokat firmowych/na rachunku bieżącym
dotacje – decyzje
dotacje – potwierdzenie przelewu
zwrot ubezpieczenia – powiedzenie przelewu/decyzja
odszkodowanie – powiedzenie przelewu/decyzja
rozliczenie voucherów – na koniec terminu ważności
decyzja o umorzeniu
umowa sprzedaży środka trwałego wycofanego z działalności gospodarczej
Dokumenty kosztowe
faktury zakupu towarów i materiałów
Listy płac
potwierdzenie wypłat wynagrodzeń
potwierdzenia zapłaty ZUS
Pozostałe
umowa najmu lokalu
umowa leasingu
umowa rachunku bankowego
potwierdzenia zapłaty podatków

 

Dokumenty przychodowe
faktury/rachunki sprzedaży/zaliczki
raport fiskalny
zestawienie omyłek/zwrotów
ewidencja bezrachunkowa – gdy brak kasy fiskalnej
kapitalizacja odsetek od lokat firmowych/na rachunku bieżącym
dotacje – decyzje
dotacje – potwierdzenie przelewu
zwrot ubezpieczenia – powiedzenie przelewu/decyzja
odszkodowanie – powiedzenie przelewu/decyzja
rozliczenie voucherów – na koniec terminu ważności
decyzja o umorzeniu
umowa sprzedaży środka trwałego wycofanego z działalności gospodarczej
Dokumenty kosztowe
faktury zakupu koszty bieżące
faktury zakupu towarów i materiałów
faktury zaliczkowe
umowy zakupu (kupna – sprzedaży)
potwierdzenia wywozu zagranice (UE -> CMR, list przewozowy itp.)
dokumenty celne (eksport poza UE ->SAD, IE599 itp.)
potwierdzenie zapłaty cła, VAT, akcyzy
opłaty i prowizje bankowe – potwierdzenia lub zestawienie z historii rachunku, wyciąg bankowy
kary umowne – potwierdzenie wpłaty, kopia umowy/porozumienia
potwierdzenia zapłaty ZUS
potwierdzenia zapłaty podatków
polisa
decyzja o wys. Podatku od nieruchomości
decyzja o wys. Podatku od śr. Transportu
paragony za autostradę
paragony za parking
delegacja
opłaty pocztowe
noty księgowe/obciążeniowe
wyciąg rachunku bankowego – rachunek złotówkowy
wyciąg rachunku bankowego – rachunek walutowy
raport kasowy
kompensaty
ewidencja kaucji
Listy płac
potwierdzenie wypłat wynagrodzeń
odsetki – potwierdzenie zapłaty
paragony do 450,00 zł z nr NIP
spis z natury/remanent na koniec każdego miesiąca
Pozostałe
umowa najmu lokalu
umowa leasingu
umowa rachunku bankowego
potwierdzenia zapłaty podatków

 

w przyhotowaniu

NIEVATOWIEC

 

 

 

 

– sprzedajesz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej masz obowiązek instalacji kasy fiskalnej. Jeśli korzystasz ze zwolnienia ze względu na limit, pilnuj go bardzo precyzyjnie. W skali toku limit ten wynosi 20 000 tys. zł brutto dla nievatowców. Jeśli rozpocząłeś działalność w trakcie roku jest on proporcjonalnie pomniejszany, kalkulator limitu;

– nie jesteś VAT-owcem – pilnuj precyzyjnie limitu 200 tys. zł brutto/rok (jeśli rozpocząłeś działalność w trakcie roku jest on proporcjonalnie pomniejszany) kalkulator limitu VAT;

– nie płać gotówką jeśli translacja wynosi 15 000,00 zł brutto lub więcej – w przeciwnym przypadku wydatek nie będzie kosztem podatkowym;

– sprzedajesz towary i usługi z zał. nr 15 ustawy o VAT – pamiętaj oznaczaj je MPP, musisz być obowiązkowo VAT-owcem  -> mechanizm podzielonej płatności, więcej tutaj.

– przekaż nam informacje o nie zapłaconych fakturach pow. 90 dni od terminu płatności – jeśli taka sytuacja wystąpi musimy dokonać stosownych korekt podatku dochodowego;

– kupujesz usługi/towary zagranicą, reklamujesz się na FB, gogle lub innych zagranicznych portalach? – koniecznie pamiętaj o rejestracji do VAT UE. Zagraniczny zakup może wiązać się także z koniecznością zapłaty dodatkowego podatku tzw. Podatku u źródła/WHT.

na koniec każdego roku podatkowego dokonaj spisu z natury/remanentu (31.12.XXXXr) więcej tutaj.

VATOWIEC

– sprzedajesz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej masz obowiązek instalacji kasy fiskalnej. Jeśli korzystasz ze zwolnienia ze względu na limit, pilnuj go bardzo precyzyjnie. W skali toku limit ten wynosi 20 000 zł netto. Jeśli rozpocząłeś działalność w trakcie roku jest on proporcjonalnie pomniejszany kalkulator limitu

– nie płać gotówką jeśli translacja wynosi 15 000,00 zł brutto lub więcej
– w przeciwnym przypadku wydatek nie będzie kosztem podatkowym;

– sprawdzają konto kontrahenta na białej liście jeśli wartość transakcji jest pow. 15 000,00 zł brutto – dotyczy zakupu od VAT-wca – w przeciwnym przypadku wydatek nie będzie kosztem podatkowym i dodatkowo masz obowiązek taki precedens zgłosić do US w terminie 7 dni.

– nadzoruj transakcje MPP i płać tzw. Mechanizmem podzielonej płatności/split peyment  – czyli z mechanizmem podzielonej płatności – jeśli faktura ma wartość 15 000 zł brutto lub więcej i zawiera choć jedną pozycje z zał. nr 15 ustawy o VAT (np. usługa budowlana, odpady, złom…);

– sprzedajesz towary i usługi z zał. nr 15 ustawy o VAT – pamiętaj oznaczaj je MPP, musisz być obowiązkowo VAT-owcem  -> mechanizm podzielonej płatności, więcej tutaj

– pamiętaj o kodach GTU więcej tutaj;

– przekaż nam informacje o nie zapłaconych fakturach pow. 90 dni od terminu płatności – jeśli taka sytuacja wystąpi musimy dokonać stosownych korekt podatku dochodowego i VAT w ustawowych terminach;

– kupujesz usługi/towary zagranicą, reklamujesz się na FB, gogle lub innych zagranicznych portalach? – koniecznie pamiętaj o rejestracji do VAT UE. Zagraniczny zakup może wiązać się także z koniecznością zapłaty dodatkowego podatku tzw. Podatku u źródła/WHT;

na koniec każdego roku podatkowego dokonaj spisu z natury/remanentu (31.12.XXXXr) więcej tutaj.

  1 000 zł    – kwota graniczna zaliczki podatkowej CIT/PIT

15 000 zł   – wartość transakcji miedzy firmami rozliczane gotówkowo

15 000 zł  – limit MPP (wartość transakcji)

15 000 zł  – limit Biała Lista (wartość faktury)

20 000 zł – limit kasa fiskalna [proporcja]

50 000 zł – limit zakupów z UE przez podatnika niezarejestrowanego do czynności unijnych (bez VATUE)

85 528 zł – kwota graniczna pierwszej skali podatkowej

100 000 zł – ulga inwestycyjna/jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych z wyłączeniem samochodów bez względu na status podmiotu 

120 000 zł – limit przychodu w celu skorzystania z tzw. małego ZUS plus

150 000 zł – Limit zaliczenia do KUP kosztów amortyzacji samochodów innych niż eklektyczne

200 000 zł – limit VAT [proporcja]

203 000 zł/45 000 EUR  – status małego pośrednika

225 000 zł – limit zaliczenia do KUP kosztów amortyzacji samochodów elektrycznych

226 000 zł/50 000 EUR – limit jednorazowej amortyzacji – pomoc de minimis 

5 000 000 zł – maksymalna wysokość straty z roku poprzedniego, którą można rozliczyć w kolejnym roku

5 418 000 zł/1 200 000 EUR – status małego podatnika VAT

9 031 000 zł/2 000 000 EUR – status małego podatnika PIT/CIT

9 031 000 zł/2 000 000 EUR – limit na księgowość uproszczoną w postaci KPiR (dla PIT)

9 030 600 zł/2 000 000 EUR – limit dla przychodów ewidencjonowanych  

=============================================================================================================

10 000 EURO – limit transakcji gotówkowych dla celów GIIF -> procedura weryfikacji dla podmiotów zobowiązanych

15 000 EURO  – limit transakcji gotówkowych dla celów GIIF -> procedura zgłoszenia transakcji do GIIF przez podmioty zobowiązane 

 

 

 

 • Kasa fiskalna –> paragon otrzymuje Klient (bez żądania).  
  Kasę fiskalną musza posiadać wszyscy, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary osobom fizycznym i nie korzystają z żadnego zwolnienia przewidziane rozporządzeniem. Na żądanie przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu w terminie nie dłuższym niż 3 m-ce od dokonania sprzedaży. Faktura do paragonu dla firmy może być wystawiona tylko w przypadku uprzedniego zaewidencjonowania paragonu z nr NIP odbiorcy. Paragon wówczas musi opiewać na kwotę wyższa nić 450 zł i musi być zwrócony sprzedawcy, bowiem przekazuje do księgowej wraz z kopią wydanej faktury do paragonu. Posiadając kasę fiskalną każda sprzedaż dla osoby fizycznej musi zostać na niej zaewidencjonowana.

  Do Biura przekazujesz: Raport fiskalny miesięczny – przekazują go przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w oparciu o kasę fiskalną (raporty dobowe przedsiębiorca przechowuje obowiązkowo we wlanym zakresie). Dodatkowo należy prowadzić ewidencje omyłek, zwrotów do kasy fiskalnej, jej kopia też musi być przekazywana do Biura.  

   

 • Ewidencja bezrachunkowa –> Klient nie otrzymuje potwierdzenia dokonanej sprzedaży, chyba że zgłosi żądanie, wówczas otrzymuje fakturę.

  prowadzą ją przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z kasy fiskalnej do momentu zainstalowania kasy fiskalnej (dobrowolnie lub po przekroczeniu limitów). Każda sprzedaż dla osoby fizycznej musi zostać na niej zaewidencjonowana lub dla firmy jeśli nabywca nie żąda faktury/rachunku i nie mamy jej danych. Nabywca w terminie do 3 miesięcy od dnia zakupu może zgłosić się o wydanie faktury. Po jej wydaniu, należy odnotować ten faktu przy poszczególnej pozycji w ewidencji bezrachunkowej.

  Do Biura przekazujesz: Ewidencje bezrachunkową (kopia). Dodatkowo należy prowadzić ewidencje omyłek, zwrotów do ewidencji,  jej kopia też musi być przekazywana do Biura.  

 • Faktury/rachunki sprzedaży ->  Klient otrzymuje fakturę.Fakturę wystawia się z chwilą wykonania usługi  lub wydania towaru, gdy odbiorcą jest drugi podmiot/prowadzący działalność gospodarczą.

  Wystawienie faktury z data późniejszą, ale w tym samym miesiącu co data wykonania usługi/wydania towaru nie powoduje konieczności dodatkowych czynności.   Jeżeli podatnik decyduje się na wystawienie faktury w kolejnym miesiącu (maksymalnie do 15-go dnia miesiąca następnego), należy pamiętać o tym aby na fakturze data sprzedaży odpowiadała dacie wydania towaru lub wykonania usługi. Takie faktury należy dostarczać do Biura z dokumentami za miesiąc zgodny  z datą sprzedaży a nie z datą wystawienia. Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych nie zaleca się takiego sposobu fakturowania.

  Fakturę można wystawić również na 30 dni przed wykonaniem usługi/wydaniem towaru. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury. Fakturę taką należy  dostarczyć do Biura z dokumentami za miesiąc zgodny z datą wystawienia faktury, a nie datą sprzedaży. Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych nie zaleca się takiego sposobu fakturowania.

  Fakturę może zażądać również osoba fizyczna zamiast paragonu. Wówczas paragon jest zobligowana oddać sprzedawcy. Sprzedawca ujmuje informacje na wystawionej fakturze ze jest to faktura do paragonu o nr XXXX z dnia XXXX. W przypadku, kiedy prowadzisz ewidencje sprzedaży bezrachunkowej taka informacje umieszczasz w ewidencji.

  Nie ma obowiązku wystawić faktury do paragonu po upływie 3 miesięcy. Dodatkowo, jeśli faktura ma być na firmę, na paragonie musi widnieć nr nip odbiorcy. Warto też pamiętać o limicie 450 zl, poniżej, którego nie wystawia się faktur.

  Do Biura przekazujesz: kopie faktury (JPK_FA lub JPK_VAT)

   

  Przy tematyce faktur sprzedaży należ również pamiętać o kolejnych fakturach:

 

 • Faktury zaliczkowe wystawia się w przypadku otrzymania zaliczki, zadatku, raty przed wykonaniem usługi/ dostawą towaru. Zaleca się wystawianie faktury zaliczkowej w miesiącu otrzymania płatności. Należy pamiętać, aby faktura zaliczkowa wskazywała datę faktycznego otrzymania zaliczki. Faktury zaliczkowe należy dostarczać do Biura z dokumentami za miesiąc zgodny z datą otrzymania zaliczki.
   

   

 • Faktury Pro Forma. W niektórych przypadkach sprzedawca celem uzyskania zaliczki/przedpłaty wystawia Fakturę Proforma. Faktura Proforma nie jest dokumentem księgowym i nie podlega ujęciu w księgach, w związku z czym nie należy dostarczać do Biura takich dokumentów. Dopiero wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki/przedpłaty lub wykonanie usługi/wydanie towaru wymaga dostarczenia jej do Biura.
 • Faktury korygujące wystawia się w przypadku zmiany wartości faktury pierwotnej. Aby Biuro mogło pomniejszyć podatek należny VAT wynikający z faktury Zleceniodawca powinien dostarczyć wraz z fakturą korygującą potwierdzenie jej otrzymania przez odbiorcę. Brak takiego potwierdzenia powoduje brak prawa do obniżki podatku należnego. Potwierdzeniem jest podpis na fakturze korygującej. W uzasadnionych przypadkach może być to potwierdzenie listu poleconego lub wydruk treści wysłanego email => zasady do końca 2020r. Z dniem 01-01-2021 obowiązuje tzw. SLIM VAT więcej tutaj.

w przygotowaniu

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Przydatne linki – aby skorzystać kliknij na interesujacą Cię ikone